Inspired.by

57 tekstów – auto­rem jest In­spi­red.by.

Bo kocham Cię za to kim jes­teś, a nie kim mogłabyś być. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 kwietnia 2011, 23:43

Łzy to nie dowód słabości. To znak, że jes­teś dob­rym, war­tościowym człowiekiem. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 3 grudnia 2010, 22:41

Za­bija mnie Nasza prze­lot­na nieznajomość. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 8 października 2010, 19:54

Wyglądasz jak nas­to­lat­ka! - dla Ciebie to już kom­ple­ment czy na­dal obraza? 

myśl
zebrała 35 fiszek • 24 sierpnia 2010, 22:40

Ludzie, są jak jabłka. Z zewnątrz piękni, lśniący i doj­rza­li, a w środ­ku ro­baczy­wi. Szko­da, że mu­simy spróbo­wać, by się o tym przekonać. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 sierpnia 2010, 23:42

Za chwilę od­biję się od dna, tyl­ko po co mi ta łopa­ta w ręku? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 sierpnia 2010, 22:13

Ze wszys­tkich rodzajów egoiz­mu, nac­jo­nalizm jest najniebezpieczniejszy. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 sierpnia 2010, 12:31

Ko­mer­cję, pośród której żyje­my, dos­trzeżesz, gdy na coś war­tościowe­go się natkniesz. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 sierpnia 2010, 10:39

Za­tapiając wzrok w bu­tel­ce, nie spoj­rzał w górę. Nie spos­trzegł, iż noc minęła już bezpowrotnie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 sierpnia 2010, 12:51

De­ficyt pochwał i czułych słów usłysza­nych w dzieciństwie, ob­fi­cie zaowo­cuje w życiu do­rosłym. Nie będzie to jed­nak owoc słod­ki. Raczej cho­ler­nie gorzki. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 sierpnia 2010, 22:13
Inspired.by

Ulubione cytaty.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Inspired.by

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność